MVR小流量风机性能表

    双剑MVR配套风机C680-2与MVR使用行业,双剑MVR配套风机C680-2.1与MVR使用行业,双剑MVR配套风机C680-2.15与MVR使用行业,双剑MVR配套风机C680-2.25与MVR使用行业,双剑MVR配套风机C680-2.28与MVR使用行业,双剑MVR配套风机C680-2.3与MVR使用行业,双剑MVR配套风机C680-2.33与MVR使用行业,双剑MVR配套风机C680-2.36与MVR使用行业,双剑MVR配套风机C680-2.38与MVR使用行业,双剑MVR配套风机C680-2.4与MVR使用行业,双剑MVR配套风机C680-2.45与MVR使用行业,MVR配套风机C690-1.35与MVR使用行业,MVR配套风机C690-1.5与MVR使用行业,MVR配套风机C690-1.7与MVR使用行业,MVR配套风机C690-1.8与MVR使用行业,MVR配套风机C690-2与MVR使用行业,MVR配套风机C690-2.1与MVR使用行业,MVR配套风机C690-2.15与MVR使用行业,MVR配套风机C690-2.25与MVR使用行业,MVR配套风机C690-2.28与MVR使用行业,MVR配套风机C690-2.3与MVR使用行业,MVR配套风机C690-2.33与MVR使用行业,MVR配套风机C690-2.36与MVR使用行业,MVR配套风机C690-2.38与MVR使用行业,MVR配套风机C690-2.4与MVR使用行业,M
去风机厂主页 MVR硫酸风机 MVR脱碳风机 MVR立窑风机 MVR造气风机 MVR煤气风机 MVR大量风机 去风机厂主页
MVR选矿风机 MVR冶炼风机 MVR污水风机 MVR风机说明 MVR通用风机 MVR小量风机
 

***去风机厂主页***

MVR在硫酸钠结晶

MVR在氯化铵结晶中

MVR在各种盐类结晶

MVR在炼油废水处理

MVR在煤化工废水

MVR在中药提取浓缩

MVR在糖蜜酒精废水

MVR在镀电行业使用

MVR在石油行业使用

MVR在橡胶行业使用

MVR在染料行业使用

双剑风机去风机厂主页,MVR风机湖北造气炉MVR风机配套电机型号* 湖北造气炉MVR风机配套电机型号* 湖北省硫酸离心MVR风机轴瓦技术说明* 湖北省造纸厂用抽真空机技术说明* 湖北双剑风机厂硫酸离心MVR风机轴瓦配件* 湖北广水造纸厂用抽真空机配件* 双剑硫酸离心MVR风机轴瓦型号说明* 湖北双剑风机厂造纸厂用抽真空机型号说明* 湖北双剑风机厂硫酸离心MVR风机轴瓦技术协议* 湖北双剑造纸厂用抽真空机技术协议* 湖北双剑造气炉MVR风机配件* MVR风机造气炉MVR风机配件* 湖北双剑造气炉MVR风机型号说明* MVR风机造气炉MVR风机型号说明* 湖北双剑风机厂造气炉MVR风机技术协议* MVR风机湖北双剑风机厂造气炉MVR风机技术协议* MVR风机造气炉MVR风机外形结构安装图* MVR风机造气炉MVR风机外形结构安装图* 湖北双剑风机厂造气炉MVR风机配套轴承(轴瓦)* 造气炉MVR风机配套轴承(轴瓦)* 湖北双剑风机厂高压风机技术协议* MVR风机湖北双剑风机厂高压风机技术协议* ,去风机厂主页

多级小流量MVR配套风机性能表

产品型号 输送介质 进口工况 出口升压 轴功率 主轴转速 主机重量 电动机
流量 压力 温度℃ 介质密度kg/m3
mmH2O Pa 型号 功率KW 电压V
大气压 kpa
C10-1.2 空气 10 1 98.07 20 1.2 2000 19610 5.27 2940 2000 Y160M1-2 11 380
C10-1.28 空气 10 1 98.07 20 1.2 2800 27440 7.38 2940 2100 Y160M2-2 15 380
C10-1.35 空气 10 1 98.07 20 1.2 3500 34320 9.2 2940 2900 Y160M2-2 15 380
C10-1.5 空气 10 1 98.07 20 1.2 5000 49030 13.2 2940 3800 Y160L-2 18.5 380
C15-1.18 空气 15 1 98.07 20 1.16 1800 17650 8.3 2900 2000 Y180M-2 22 380
C15-1.2 空气 15 1 98.07 20 1.16 2000 19610 9.4 2900 2100 Y180M-2 22 380
C15-1.35 空气 15 1 98.07 20 1.16 3500 34320 16.2 2900 3000 Y180M-2 22 380
C15-1.5 空气 15 1 98.07 20 1.16 5000 49030 20.4 2900 4000 Y200L2-2 37 380
C15-1.7 空气 15 1 98.07 20 1.16 7000 68645 22.8 2900 6000 Y200M-2 37 380
C20-1.2 空气 20 1 98.07 20 1.16 2000 19610 10.3 2900 2200 Y180M-2 22 380
C20-1.35 空气 20 1 98.07 20 1.16 3500 34320 18.2 2900 3200 Y180M-2 22 380
C20-1.42 空气 20 1 98.07 20 1.16 4200 41189 21.8 2900 3700 Y200L2-2 37 380
C20-1.5 空气 20 1 98.07 20 1.16 5000 49030 26.4 2950 4200 Y200L2-2 37 380
C20-1.7 空气 20 1 98.07 20 1.16 7000 68645 30.5 2950 6200 Y200L2-2 37 380
C30-1.18 空气 30 1 98.07 20 1.16 1800 17640 14.2 2940 2100 Y160L-2 22 380
C30-1.2 空气 30 1 98.07 20 1.16 2000 19600 15.8 2940 2300 Y160L-2 22 380
C30-1.35 空气 30 1 98.07 20 1.16 3500 34300 27.5 2950 3300 Y200L2-2 37 380
C30-1.42 空气 30 1 98.07 20 1.16 4200 41160 33.2 2970 3800 Y225M-2 45 380
C30-1.5 空气 30 1 98.07 20 1.16 5000 49000 39.5 2970 4300 Y250M-2 55 380
C40-1.2 空气 40 1 98.07 20 1.16 2000 19610 19.2 2950 2500 Y180M-2 22 380
C40-1.35 空气 40 1 98.07 20 1.16 3500 34320 36.6 2950 2900 Y200L2-2 37 380
C40-1.42 空气 40 1 98.07 20 1.16 4200 41189 36.6 2950 3400 Y225M-2 45 380
C40-1.7 空气 40 1 98.07 20 1.16 7000 68645 61.0 2950 3950 Y280S-2 75 380
C60-1.2 空气 60 1 98.07 20 1.16 2000 19610 28.4 2950 6400 Y200L-2 37 380
C60-1.35 空气 60 1 98.07 20 1.16 3500 34320 49.7 2950 3000 Y250M-2 55 380
C60-1.42 空气 60 1 98.07 20 1.16 4200 41189 54.9 2950 4000 Y280S-2 75 380
C60-1.5 空气 60 1 98.07 20 1.16 5000 49030 71.1 2950 5000 Y280S-2 75 380
C60-1.7 空气 60 1 98.07 20 1.16 7000 68645 91.5 2950 5800 Y315S-2 110 380
C70-1.35 空气 70 1 98.07 20 1.16 3500 34320 53.3 2950 5000 Y280S-2 75 380
C70-1.5 空气 70 1 98.07 20 1.16 5000 49030 76.2 2950 6900 Y280M-2 90 380
C70-1.7 空气 70 1 98.07 20 1.16 7000 68645 160 2950 7200 Y315M-2 132 380

湖北双剑风机厂各种风机性能表总汇

风机图片

故障处理

故 障

原 因

处 理

风机振动过大

1、基础不牢固

2、主轴变形

3、出口阀门开得过小,产生喘振

4、机器内部有碰撞现象

5、电机主轴与风机主轴不同轴

6、转子失去平衡

7、进油温度过低

8、地脚螺栓松动

9、电动机振动

10、管路振动

1、加固基础

2、换主轴

3、调节阀门

4、检修风机

5、调整同轴度

6、重做转子动平衡

7、减小冷却小量

8、紧地脚螺栓

9、更换电机

10、紧固管道,改变管道厚度、直径

风量风压不足

1、电压不足、转速低

2、管道损失大

3、风机内损失大

4、调节不当与供风系统不协调

5、煤气比重小于额定值

1、调节电压

2、改变管道、减少弯头、堵塞漏洞

3、更换密封

4、适度调节阀门,改造被供风系统

5、换压力大的风机

轴承温升过高

1、电压低、风量大

2、主轴反转

3、风机振动

4、润滑剂有杂质

5、冷却水不足

1、调整电压、关小阀门

2、纠正主轴转向

3、按处理振动办法解决

4、更换润滑剂

5、加大冷却水水量

 

联系人:王 军

要买风机 手机:13972989387 王军微信号:wp-201414 王军QQ:1539216110 厂址:广水市开发区 要买配件
要修风机 http://www.hbsjwj.com 邮箱:hbsjfj@163.com 要修风机

风机厂各种MVR配套风机

MVR风机说明MVR脱碳风机MVR立窑风机MVR造气风机MVR煤气风机MVR粮食风机

MVR烧结风机MVR配套风机MVR硫酸风机MVR选矿风机MVR冶炼风机MVR污水风机MVR通用风机

GHYH系列送风机MVR小量风机MVR造纸风机MVR脱硫风机GHYH系列引风机

全天服务热线:13451281114.请去→《风机修理网页》←

加王军微信 王军QQ:1539216110